BokRecension: “LED for Lighting”

Skrivet av Patrick MOTTIER börjar boken med principerna om LED-belysning. LED är inte längre begränsad till användning i kommersiella skyltar och har nu flyttat ordentligt och med ifrågasatta fördelar, till området för kommersiell och hembelysning.

Denna utveckling föranleddes i slutet av 1980 med uppfinningen av blå LED, en våglängd som tidigare saknats från tillgängliga LED spektrum och som öppnade vägen för att ge vitt ljus. Eftersom den punkten, har LED-prestanda (inklusive energieffektivitet) förbättrats dramatiskt, och nu kan jämföras med resultatet för lysrör – och det återstår ytterligare prestandaförbättringar som ännu inte levererats.

led-for-lighting

Boken börjar med principerna om LED-belysning, fokuserar därefter på frågor och utmaningar. Kapitlen ägnas åt viktiga steg i LED-tillverkning: substrat, epitaxi, process och förpackning.

Foto karakterisering av lysdioder, belysning med lysdioder och införandet av en viss nivå av färgkvalitet, är föremål för senare kapitel, och slutligen finns det en detaljerad diskussion om framväxten av OLED eller organiska lysdioder, som har specifika utvecklingsmöjligheter omedelbart intresse och betydelse inom detta område.